Browse Source

Add first working version

Alois Mahdal 5 years ago
parent
commit
21ee621fec
3 changed files with 328 additions and 2 deletions
 1. 2
  2
    README.md
 2. 58
  0
    gcconv
 3. 268
  0
    gcconv.py

+ 2
- 2
README.md View File

@@ -1,5 +1,5 @@
1
-GCIMPORT
2
-========
1
+GCCONV
2
+======
3 3
 
4 4
 GnuCash import helper.
5 5
 

+ 58
- 0
gcconv View File

@@ -0,0 +1,58 @@
1
+#!/usr/bin/python
2
+# coding=utf-8
3
+"""Convert bank statement CSV to GnuCash-importable CSV
4
+
5
+usage: gcconv [options] <format> <file>
6
+    gcconv --list
7
+
8
+Options:
9
+  -e, --encoding ENCODING   input file encoding as understood by Python [default: utf-8]
10
+  -l, --list         list known formats
11
+  --help           show this screen
12
+  --version          show version
13
+"""
14
+
15
+__VERSION__ = "gcconv 0.0.1"
16
+
17
+import sys
18
+
19
+import docopt
20
+
21
+import gcconv
22
+
23
+class App(object):
24
+  """
25
+  Main application
26
+  """
27
+
28
+  class UsageError(ValueError):
29
+    """Usage error"""
30
+    pass
31
+
32
+  def __init__(self, args):
33
+    self.args = args
34
+
35
+  @classmethod
36
+  def main(cls, args):
37
+    """
38
+    Main entry point
39
+    """
40
+    app = cls(args)
41
+    app.run()
42
+
43
+  def run(self):
44
+    """
45
+    Run the app (main entry point)
46
+    """
47
+    if self.args['--list']:
48
+      print "\n".join(gcconv.valid_formats())
49
+      sys.exit(0)
50
+    print gcconv.convert_file(
51
+      self.args['<file>'],
52
+      self.args['<format>'],
53
+      encoding=self.args['--encoding']
54
+    )
55
+
56
+
57
+if __name__ == "__main__":
58
+  App.main(docopt.docopt(__doc__, version=__VERSION__))

+ 268
- 0
gcconv.py View File

@@ -0,0 +1,268 @@
1
+# coding=utf-8
2
+"""Convert Bank statement CSV to Gnucash-acceptable format"""
3
+
4
+
5
+def valid_formats():
6
+  return _parsers.keys()
7
+
8
+
9
+def convert_file(fpath, fmt, encoding='utf-8'):
10
+  try:
11
+    parser_class = _parsers[fmt]
12
+  except KeyError:
13
+    raise ValueError('unsupported format: %s' % fmt)
14
+  else:
15
+    parser = parser_class()
16
+    parser.parse_file(fpath, encoding)
17
+    return parser.format_csv()
18
+
19
+
20
+def _unquote(value):
21
+  if len(value) < 2:
22
+    return value
23
+  if value[0] == value[-1] == "'":
24
+    return value[1:-1]
25
+  if value[0] == value[-1] == '"':
26
+    return value[1:-1]
27
+  return value
28
+
29
+
30
+class BaseTransaction(object):
31
+  """A CSV-imported transaction"""
32
+  pass
33
+
34
+
35
+class GCTransaction(object):
36
+  """A Gnucash-acceptable transaction"""
37
+
38
+  def __init__(self, date, deposit, withdrawal, description):
39
+    self.date = date
40
+    self.deposit = deposit
41
+    self.withdrawal = withdrawal
42
+    self.description = description
43
+
44
+  def __str__(self):
45
+    """Naive CSV line printer"""
46
+    values = [self.date, self.deposit, self.withdrawal, self.description]
47
+    return ";".join(['"%s"' % v for v in values])
48
+
49
+
50
+class BaseTransactionParser(object):
51
+  """A statement parser"""
52
+  name = "__NONE__"
53
+
54
+  def __init__(self):
55
+    self.transactions = []
56
+    self.state = False
57
+    self.next_state = False
58
+
59
+  def is_open(self):
60
+    return self.state
61
+
62
+  def is_closed(self):
63
+    return not self.state
64
+
65
+  def parse_file(self, fpath, encoding='utf-8'):
66
+    lines_read = 0
67
+    with open(fpath) as f:
68
+      for line in f.readlines():
69
+        line = line.decode(encoding).strip()
70
+        lines_read += 1
71
+        self.state = self.pick_state(line, lineno=lines_read)
72
+        if self.is_open():
73
+          self.transactions.append(self.parse_line(line).to_gc())
74
+
75
+  def format_csv(self):
76
+    return "\n".join([
77
+      unicode(t).encode('utf-8')
78
+      for t in self.transactions
79
+    ])
80
+
81
+
82
+class MbankTransaction(BaseTransaction):
83
+  """Item in an Mbank CSV"""
84
+
85
+  # Datum uskutečnění transakce
86
+  # Datum zaúčtování transakce
87
+  # Popis transakce
88
+  # Zpráva pro příjemce
89
+  # Plátce/Příjemce
90
+  # Číslo účtu plátce/příjemce
91
+  # KS
92
+  # VS
93
+  # SS
94
+  # Částka transakce
95
+  # Účetní zůstatek po transakci
96
+
97
+  def __init__(self, line):
98
+    fields = [self._cleanup_field(f) for f in line.split(";")]
99
+    self.date_r = self._convert_date(fields.pop(0))
100
+    self.date_b = self._convert_date(fields.pop(0))
101
+    __ = fields.pop()
102
+    self.new_balance = self._parse_currency(fields.pop())
103
+    amount = self._parse_currency(fields.pop())
104
+    if amount >= 0:
105
+      self.amountd = amount
106
+      self.amountw = 0
107
+    else:
108
+      self.amountd = 0
109
+      self.amountw = -amount
110
+    self._scrap = fields
111
+
112
+  def _cleanup_field(self, field):
113
+    x = ' '.join(_unquote(field).strip().split())
114
+    return '' if x == '-' else x
115
+
116
+  def _convert_date(self, text):
117
+    day, month, year = text.split('-')
118
+    return '-'.join([year, month, day])
119
+
120
+  def _description(self):
121
+    type_, message, party, number, ks, vs, ss = self._scrap
122
+    message = message.replace(u' DATUM PROVEDENÍ TRANSAKCE: ', '; DATUM: ')
123
+    out = []
124
+    if type_:
125
+      out.append(type_)
126
+    if message:
127
+      out.append(message)
128
+    if party:
129
+      out.append(party)
130
+    return " / ".join(out)
131
+
132
+  def _parse_currency(self, text):
133
+    """Read Mbank currency format"""
134
+    num = text.replace(' ', '')
135
+    num = num.replace(',', '.')
136
+    return float(num)
137
+
138
+  def to_gc(self):
139
+    """Convert to GCTransaction"""
140
+    return GCTransaction(
141
+      date=self.date_r,
142
+      deposit=self.amountd,
143
+      withdrawal=self.amountw,
144
+      description=self._description()
145
+    )
146
+
147
+
148
+class MbankTransactionParser(BaseTransactionParser):
149
+
150
+  def parse_line(self, line):
151
+    return MbankTransaction(line)
152
+
153
+  def pick_state(self, line, lineno=None):
154
+    """Choose parser state according to current line and line no."""
155
+    if self.next_state:
156
+      self.next_state = False
157
+      return True
158
+    if self.is_closed() and line.startswith(u'#Datum uskute'):
159
+      self.next_state = True
160
+      return False
161
+    if self.is_open() and not line:
162
+      return False
163
+    return self.state
164
+
165
+
166
+class FioTransaction(BaseTransaction):
167
+
168
+  # ID operace
169
+  # Datum
170
+  # Objem
171
+  # Měna
172
+  # Protiúčet
173
+  # Název protiúčtu
174
+  # Kód banky
175
+  # Název banky
176
+  # KS
177
+  # VS
178
+  # SS
179
+  # Poznámka
180
+  # Zpráva pro příjemce
181
+  # Typ
182
+  # Provedl
183
+  # Upřesnění
184
+  # Poznámka
185
+  # BIC
186
+  # ID pokynu
187
+
188
+  def __init__(self, line):
189
+    fields = [self._cleanup_field(f) for f in line.split(";")]
190
+    __ = fields.pop(0)
191
+    self.date = self._convert_date(fields.pop(0))
192
+    amount = self._parse_currency(fields.pop(0))
193
+    if amount >= 0:
194
+      self.amountd = amount
195
+      self.amountw = 0
196
+    else:
197
+      self.amountd = 0
198
+      self.amountw = -amount
199
+    self.currency = fields.pop(0)
200
+    assert self.currency == 'CZK'
201
+    self._scrap = [self._cleanup_field(f) for f in fields]
202
+
203
+  def _cleanup_field(self, field):
204
+    x = ' '.join(_unquote(field).strip().split())
205
+    return '' if x == '-' else x
206
+
207
+  def _description(self):
208
+    (
209
+      party_acc,
210
+      party_accnname,
211
+      party_bankcode,
212
+      party_bankname,
213
+      ks,
214
+      vs,
215
+      ss,
216
+      note1,
217
+      message,
218
+      type_,
219
+      who,
220
+      explanation,
221
+      note2,
222
+      bic,
223
+      comm_id
224
+      ) = self._scrap
225
+    out = []
226
+    if message:
227
+      out.append(message)
228
+    return " / ".join(out)
229
+
230
+  def _convert_date(self, text):
231
+    day, month, year = text.split('.')
232
+    return '-'.join([year, month, day])
233
+
234
+  def _parse_currency(self, text):
235
+    return float(text)
236
+
237
+  def to_gc(self):
238
+    """Convert to GCTransaction"""
239
+    return GCTransaction(
240
+      date=self.date,
241
+      deposit=self.amountd,
242
+      withdrawal=self.amountw,
243
+      description=self._description()
244
+    )
245
+
246
+
247
+class FioTransactionParser(BaseTransactionParser):
248
+
249
+  def parse_line(self, line):
250
+    return FioTransaction(line)
251
+
252
+  def pick_state(self, line, lineno=None):
253
+    """Choose parser state according to current line and line no."""
254
+    if self.next_state:
255
+      self.next_state = False
256
+      return True
257
+    if self.is_closed() and line.startswith(u'"ID operace";"Datum";'):
258
+      self.next_state = True
259
+      return False
260
+    if self.is_open() and line.startswith(u'"bankId";"2010"'):
261
+      return False
262
+    return self.state
263
+
264
+
265
+_parsers = {
266
+  'CzMbank': MbankTransactionParser,
267
+  'CzFio': FioTransactionParser,
268
+}