gcconv.py 11KB


 1. # coding=utf-8
 2. """Convert Bank statement CSV to Gnucash-acceptable format"""
 3. from collections import namedtuple
 4. ParserState = namedtuple('ParserState', 'ths nxt')
 5. def valid_formats():
 6. return _parsers.keys()
 7. def convert_file(fpath, fmt, encoding='utf-8'):
 8. try:
 9. parser_class = _parsers[fmt]
 10. except KeyError:
 11. raise ValueError('unsupported format: %s' % fmt)
 12. else:
 13. parser = parser_class()
 14. parser.parse_file(fpath, encoding)
 15. return parser.format_csv()
 16. def _unquote(value):
 17. if len(value) < 2:
 18. return value
 19. if value[0] == value[-1] == "'":
 20. return value[1:-1]
 21. if value[0] == value[-1] == '"':
 22. return value[1:-1]
 23. return value
 24. class BaseTransaction(object):
 25. """A CSV-imported transaction"""
 26. pass
 27. class GCTransaction(object):
 28. """A Gnucash-acceptable transaction"""
 29. def __init__(self, date, deposit, withdrawal, description):
 30. self.date = date
 31. self.deposit = deposit
 32. self.withdrawal = withdrawal
 33. self.description = description
 34. def __str__(self):
 35. """Naive CSV line printer"""
 36. values = [self.date, self.deposit, self.withdrawal, self.description]
 37. return ";".join(['"%s"' % v for v in values])
 38. class BaseTransactionParser(object):
 39. """A statement parser"""
 40. name = "__NONE__"
 41. def __init__(self):
 42. self.transactions = []
 43. self.state = ParserState(ths=False, nxt=False)
 44. def is_open(self):
 45. return self.state.ths
 46. def is_closed(self):
 47. return not self.state.ths
 48. def parse_file(self, fpath, encoding='utf-8'):
 49. lines_read = 0
 50. with open(fpath) as f:
 51. for line in f.readlines():
 52. line = line.decode(encoding).strip()
 53. lines_read += 1
 54. self.state = self.advance(line, lineno=lines_read)
 55. if self.is_open():
 56. self.transactions.append(self.parse_line(line).to_gc())
 57. def format_csv(self):
 58. return "\n".join([
 59. unicode(t).encode('utf-8')
 60. for t in self.transactions
 61. ])
 62. class MbankTransaction(BaseTransaction):
 63. """Item in an Mbank CSV"""
 64. # (a) Datum uskutečnění transakce
 65. # (b) Datum zaúčtování transakce
 66. # (c) Popis transakce
 67. # (d) Zpráva pro příjemce
 68. # (e) Plátce/Příjemce
 69. # (f) Číslo účtu plátce/příjemce
 70. # (g) KS
 71. # (h) VS
 72. # (i) SS
 73. # (j) Částka transakce
 74. # (k) Účetní zůstatek po transakci
 75. # (l) (empty column at the end)
 76. def __init__(self, line):
 77. fields = [self._cleanup_field(f) for f in line.split(";")]
 78. self.date_r = self._convert_date(fields.pop(0)) # (a)
 79. self.date_b = self._convert_date(fields.pop(0)) # (b)
 80. __ = fields.pop() # (l)
 81. self.new_balance = self._parse_currency(fields.pop()) # (k)
 82. amount = self._parse_currency(fields.pop()) # (j)
 83. if amount >= 0:
 84. self.amountd = amount
 85. self.amountw = 0
 86. else:
 87. self.amountd = 0
 88. self.amountw = -amount
 89. self._scrap = fields # (c-i)
 90. def _cleanup_field(self, field):
 91. x = ' '.join(_unquote(field).strip().split())
 92. return '' if x == '-' else x
 93. def _convert_date(self, text):
 94. day, month, year = text.split('-')
 95. return '-'.join([year, month, day])
 96. def _description(self):
 97. def type_interesting(T):
 98. boring_types = [
 99. u'PŘÍCHOZÍ PLATBA Z MBANK',
 100. u'ODCHOZÍ PLATBA DO MBANK',
 101. u'PŘÍCHOZÍ PLATBA Z JINÉ BANKY',
 102. u'ODCHOZÍ PLATBA DO JINÉ BANKY',
 103. u'PLATBA KARTOU',
 104. ]
 105. if not T:
 106. return False
 107. if T in boring_types:
 108. return False
 109. return True
 110. def message_interesting(M):
 111. boring_messages = [
 112. u'PŘEVOD PROSTŘEDKŮ',
 113. ]
 114. if not M:
 115. return False
 116. if M in boring_messages:
 117. return False
 118. return True
 119. type_, message, party, number, ks, vs, ss = self._scrap
 120. dpt = u' DATUM PROVEDENÍ TRANSAKCE: '
 121. if dpt in message:
 122. message, __ = message.split(dpt)
 123. out = []
 124. if type_interesting(type_):
 125. out.append(type_)
 126. if message_interesting(message):
 127. out.append(message)
 128. if party:
 129. out.append(party)
 130. return " / ".join(out)
 131. def _parse_currency(self, text):
 132. """Read Mbank currency format"""
 133. num = text.replace(' ', '')
 134. num = num.replace(',', '.')
 135. return float(num)
 136. def to_gc(self):
 137. """Convert to GCTransaction"""
 138. return GCTransaction(
 139. date=self.date_r,
 140. deposit=self.amountd,
 141. withdrawal=self.amountw,
 142. description=self._description()
 143. )
 144. class MbankTransactionParser(BaseTransactionParser):
 145. def parse_line(self, line):
 146. return MbankTransaction(line)
 147. def advance(self, line, lineno=None):
 148. """Choose parser state according to current line and line no."""
 149. if self.state.nxt:
 150. return ParserState(ths=True, nxt=False)
 151. if self.is_closed() and line.startswith(u'#Datum uskute'):
 152. return ParserState(ths=False, nxt=True)
 153. if self.is_open() and not line:
 154. return ParserState(ths=False, nxt=False)
 155. return self.state
 156. class FioTransaction(BaseTransaction):
 157. # ID operace
 158. # Datum
 159. # Objem
 160. # Měna
 161. # Protiúčet
 162. # Název protiúčtu
 163. # Kód banky
 164. # Název banky
 165. # KS
 166. # VS
 167. # SS
 168. # Poznámka
 169. # Zpráva pro příjemce
 170. # Typ
 171. # Provedl
 172. # Upřesnění
 173. # Poznámka
 174. # BIC
 175. # ID pokynu
 176. def __init__(self, line):
 177. fields = [self._cleanup_field(f) for f in line.split(";")]
 178. __ = fields.pop(0)
 179. self.date = self._convert_date(fields.pop(0))
 180. amount = self._parse_currency(fields.pop(0))
 181. if amount >= 0:
 182. self.amountd = amount
 183. self.amountw = 0
 184. else:
 185. self.amountd = 0
 186. self.amountw = -amount
 187. self.currency = fields.pop(0)
 188. assert self.currency == 'CZK'
 189. self._scrap = [self._cleanup_field(f) for f in fields]
 190. def _cleanup_field(self, field):
 191. x = ' '.join(_unquote(field).strip().split())
 192. return '' if x == '-' else x
 193. def _description(self):
 194. (
 195. party_acc,
 196. party_accnname,
 197. party_bankcode,
 198. party_bankname,
 199. ks,
 200. vs,
 201. ss,
 202. note1,
 203. message,
 204. type_,
 205. who,
 206. explanation,
 207. note2,
 208. bic,
 209. comm_id
 210. ) = self._scrap
 211. out = []
 212. if message:
 213. out.append(message)
 214. return " / ".join(out)
 215. def _convert_date(self, text):
 216. day, month, year = text.split('.')
 217. return '-'.join([year, month, day])
 218. def _parse_currency(self, text):
 219. return float(text)
 220. def to_gc(self):
 221. """Convert to GCTransaction"""
 222. return GCTransaction(
 223. date=self.date,
 224. deposit=self.amountd,
 225. withdrawal=self.amountw,
 226. description=self._description()
 227. )
 228. class FioTransactionParser(BaseTransactionParser):
 229. def parse_line(self, line):
 230. return FioTransaction(line)
 231. def advance(self, line, lineno=None):
 232. """Choose parser state according to current line and line no."""
 233. if self.state.nxt:
 234. return ParserState(ths=True, nxt=False)
 235. if self.is_open() and line.startswith(u'"ID operace";"Datum";'):
 236. return ParserState(ths=False, nxt=True)
 237. return self.state
 238. class RaifTransaction(BaseTransaction):
 239. # (a) Transaction Date
 240. # (b) Booking Date
 241. # (c) Account number
 242. # (d) Account Name
 243. # (e) Transaction Category
 244. # (f) Accocunt Number [SIC]
 245. # (g) Name of Account
 246. # (h) Transaction type
 247. # (i) Message
 248. # (j) Note
 249. # (k) VS
 250. # (l) KS
 251. # (m) SS
 252. # (n) Booked amount
 253. # (o) Account Currency
 254. # (p) Original Amount and Currency
 255. # (q) Original Amount and Currency
 256. # (r) Fee
 257. # (s) Transaction ID
 258. def __init__(self, line):
 259. self._fields = [self._cleanup_field(f) for f in line.split(";")]
 260. self.date = self._convert_date(self._fields[0])
 261. amount = self._parse_currency(self._fields[13])
 262. if amount >= 0:
 263. self.amountd = amount
 264. self.amountw = 0
 265. else:
 266. self.amountd = 0
 267. self.amountw = -amount
 268. self.currency = self._fields[14]
 269. assert self.currency == 'CZK'
 270. def _cleanup_field(self, field):
 271. x = ' '.join(_unquote(field).strip().split())
 272. return '' if x == '-' else x
 273. def _description(self):
 274. (
 275. transaction_date,
 276. booking_date,
 277. src_account_number,
 278. src_account_name,
 279. transaction_category,
 280. dst_account_number,
 281. dst_account_name,
 282. dst_ransaction_type,
 283. message,
 284. note,
 285. vs,
 286. ks,
 287. ss,
 288. booked_amount,
 289. account_currency,
 290. original_amount_and_currency,
 291. original_amount_and_currency,
 292. fee,
 293. transaction_id,
 294. ) = self._fields
 295. out = []
 296. if message:
 297. out.append(message)
 298. if note and note != message:
 299. out.append(note)
 300. if dst_account_name:
 301. out.append(dst_account_name)
 302. else:
 303. out.append(dst_account_number)
 304. out.append("VS:%s" % vs)
 305. return " / ".join(out)
 306. def _convert_date(self, text):
 307. day, month, year = text.split('.')
 308. return '-'.join([year, month, day])
 309. def _parse_currency(self, text):
 310. return float(text.replace(',', '.').replace(' ', ''))
 311. def to_gc(self):
 312. """Convert to GCTransaction"""
 313. return GCTransaction(
 314. date=self.date,
 315. deposit=self.amountd,
 316. withdrawal=self.amountw,
 317. description=self._description()
 318. )
 319. class RaifTransactionParser(BaseTransactionParser):
 320. def parse_line(self, line):
 321. return RaifTransaction(line)
 322. def advance(self, line, lineno=None):
 323. """Choose parser state according to current line and line no."""
 324. if self.state.nxt:
 325. return ParserState(ths=True, nxt=False)
 326. if self.is_closed() and line.startswith(u'Transaction Date;Booking'):
 327. return ParserState(ths=False, nxt=True)
 328. return self.state
 329. _parsers = {
 330. 'CzMbank': MbankTransactionParser,
 331. 'CzFio': FioTransactionParser,
 332. 'CzRaif': RaifTransactionParser,
 333. }